Gå til indhold
Mål for at forbedre

Resusci Baby QCPR

QCPR-dukken Resusci baby og feedback-teknologien giver sundhedspersonale mulighed for tilegne sig færdigheder i kvalitets-HLR i henhold til de nyeste retningslinjer.

Mere effektiv HLR-træning

QCPR-teknologi anvendes for at give både instruktører og kursister mulighed for mere effektiv overvågning og registrering af deres udførelse af HLR, hvilket øger træningstidens effektivitet og værdi.
 
På den måde kan du:
 • Tilbyde en mere effektiv træning både for enkeltpersoner og hold
 • Træne på et sted efter eget valg
 • Vurdere flere personers præstationer i realtid
 • Give en team-debriefing, mens der samtidig fokuseres på individuelle præstationer

HLR-træning af høj kvalitet på spædbørn

Resusci Baby QCPR giver detaljeret feedback og opsummerede præstationsoplysninger ved anvendelse sammen med feedback-enheder. Den detaljerede feedback og debriefingfunktionerne giver kursisterne mulighed for at lære og forbedre udførelse af HLR mere end nogensinde.

Realistisk anatomi sikrer, at kursisten udfører korrekt hovedhældning/hageløft og oplever passende brystmodstand og brysthævning. En sensor indikerer korrekt håndplacering.

Ventilationssystemet giver realistisk brysthævning med BMV (pose-ventil-maske) og MTM (mund-til-mund) og måler volumen og frekvens med henblik på træning i korrekte ventilationsteknikker.

Resusci Baby QCPR er i fuld overensstemmelse med retningslinjerne.

Kompatible feedback-enheder

SimPad PLUS med SkillReporter giver trådløs kontrol af op til seks mannequiner på samme tid. En instruktør kan med det same opdage og hjælpe en elev der kæmper for at udføre kvalitets CPR.

Den nye SkillGuide til QCPR (kvalitets-HLR) giver mulighed for at måle og lagre data og dermed forbedre dine færdigheder i hjerte-lungeredning. Den er lille, transportabel og let. Den kan kobles til Lille Anne QCPR, Resusci Anne QCPR og Resusci Baby QCPR.

SkillGuide

Resusci Baby QCPR sætter en høj standard for træning i kvalitets-HLR på spædbørn. Når den bruges med en feedback-enhed, får kursisterne klar feedback til registrering og forbedring af deres træning.

Specifikationer

Luftvejsfunktioner

 • Blokering af luftvejene (hovedhældning/hageløft, kæbeløft)
 • Realistisk brysthævning og -sænkning

Debriefing

 • Debriefing med registrerede hændelser
 • Hurtig oversigt over udførelse af HLR

Blodtryk/puls

 • Brachial puls (pulsbold)

HLR

 • Mund-til-mund-ventilationer
 • Ventilationer med ansigtsskærm
 • Ventilationer med lommemaske
 • Ventilation med pose-ventil-maske

QCPR-feedback

De følgende funktioner er tilgængelige ved anvendelse sammen med feedback-enhederne SimPad PLUS med SkillReporter eller SkillGuide

 • Ventilationsmåling og feedback
 • Brystkompressioner
 • Kompressionsmåling og feedback
 • Detaljeret evaluering af HLR (ikke tilgængelig med SkillGuide)
 • Kompressionstæller (ikke tilgængelig med SkillGuide)
 • Feedback på fuldstændig dekompression
You must be logged in to submit the form.